MN Team Scoring 1/9/2023 Page 2 
 
Detroit Lakes Invite  
 
Current Class : V  
 
Team : Breakaways Total Points : 124.5 Rank : 1st 
Bib Class Name Skier`s RightSkier`s Left Result Points Used 
__________________________________________________________________________________ 
16 V Abby Wright 23.26 (3) 23.85 (1) 47.11 (1) 36 * 
6 V Ella Dols 23.11 (2) 24.04 (2) 47.15 (2) 34.5 * 
46 V Chloe Mueffelmann 25.67 (7) 25.66 (5) 51.33 (6) 31 * 
26 V Paige Mueffelmann 33.09 (27 26.57 (9) 59.66 (14) 23 * 
64 V Madeline Galazen 30.38 (20 34.20 (24 1:04.58 (19) 18 
70 V Whitnie Russell 34.04 (30 36.77 (27 1:10.81 (25) 12 
36 V Jennie Leither 53.46 (36 26.23 (8) 1:19.69 (32) 5 
56 V Reese Lietha 30.06 (19 51.63 (33 1:21.69 (33) 4 
 
Team : Detroit Lakes Total Points : 114.0 Rank : 2nd 
Bib Class Name Skier`s RightSkier`s Left Result Points Used 
__________________________________________________________________________________ 
28 V Marlo Schmitz 24.16 (5) 26.01 (6) 50.17 (5) 32 * 
66 V Alexa Bristlin 28.12 (13 27.90 (10 56.02 (8) 29 * 
48 V Kristina Heinlein 27.40 (11 29.58 (11 56.98 (9) 28 * 
72 V Holly Maki 28.67 (15 30.32 (15 58.99 (12) 25 * 
58 V Mia Voth 28.88 (16 31.58 (19 1:00.46 (16) 21 
18 V Olivia Smith 33.22 (28 30.61 (16 1:03.83 (17) 20 
8 V Elsa Stigen 25.94 (8) 56.03 (34 1:21.97 (34) 3 
38 V Merida Jansen 24.92 (6) DSQ  
 
Team : Brainerd Total Points : 110.5 Rank : 3rd 
Bib Class Name Skier`s RightSkier`s Left Result Points Used 
__________________________________________________________________________________ 
4 V Calia Chaney 22.89 (1) 24.26 (4) 47.15 (2) 34.5 * 
14 V Lauren Kalenberg 23.72 (4) 24.14 (3) 47.86 (4) 33 * 
24 V Piper Grillo 26.41 (9) 26.21 (7) 52.62 (7) 30 * 
44 V Katja Yliniemi 31.73 (24 35.66 (26 1:07.39 (24) 13 * 
62 V Emilijah Dreimane 33.51 (29 38.14 (30 1:11.65 (26) 11 
54 V Svea Streeter 34.91 (33 38.92 (32 1:13.83 (30) 7 
34 V Teagan Hartwig 29.94 (18 1:05.58 (35 1:35.52 (35) 2 
 
Team : Lakes Area Total Points : 94.0 Rank : 4th 
Bib Class Name Skier`s RightSkier`s Left Result Points Used 
__________________________________________________________________________________ 
20 V Nora Young 27.96 (12 29.61 (12 57.57 (10) 27 * 
10 V Becca Femrite 26.92 (10 30.82 (17 57.74 (11) 26 * 
40 V Brooklyn Mittness 28.58 (14 30.97 (18 59.55 (13) 24 * 
30 V Katlyn Gibson 31.46 (22 33.22 (20 1:04.68 (20) 17 * 
50 V Alivia Luthi 34.13 (31 38.24 (31 1:12.37 (27) 10 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ski Club Software from www.SplitSecond.com 1/9/2023 10:13:23 PM 
This page printed from www.Live-Timing.com