START LIST 2/14/2016            Page 1 
 
USCSA- ACSC 
Sun Feb 14, 2016 
Ski Sawmill, PA Womens GS 
 
 
Order Bib Name Class Team Member Seed 
______________________________________________________ 
1 4 Taylor Lindenhayn A NAVY 1014954 1 
2 3 Sloane Macklin A CMU 2003075 1 
3 5 Temerson Alexander A BUCK 1020582 1 
4 1 Victoria Waldo A VU 1019934 1 
5 2 Devon Salasin A PNST 1023133 1 
6 6 Katie Epner A PITT 1021479 1 
7 7 Kelly Flack A PENN 2001234 1.1 
8 9 Sarah Mica A CMU 2003071 2 
9 12 Kelly Oot A VU 1025602 2 
10 14 Emily DeTour A BUCK 2000374 2 
11 11 Robin Derr A PNST 1024274 2 
12 8 lilliana mchale A PITT 2002012 2 
13 10 Julia MacDonald A NAVY 2001657 2 
14 15 Elizabeth Houston A PNST 1015292 3 
15 17 Emily Craine A PITT 1023107 3 
16 18 Lauren Larar A NAVY 2001653 3 
17 21 Carolyn Vanek A CMU 2003076 3 
18 22 Kristina Tower A BUCK 2000380 3 
19 16 Hannah Clarke A VU 2002340 3 
20 25 Brianne Aveta A PNST 1021780 4 
21 27 Meredith Earley A VU 1025549 4 
22 24 Caroline Stilley A PITT 2002014 4 
23 23 Sara Jahanian A CMU 2003070 4 
24 30 Cristina Bartolacci A BUCK 1021312 4 
25 29 Harris Wright A PNST 2001243 5 
26 28 Ali Burnett A VU 2002345 5 
27 32 Caroline Carey A BUCK 1026242 5 
28 45 Claire Lewis B PNST 1022505 5 
29 33 Krista Goepfrich B PNST 1022070 1 
30 38 Maddy Endres B BUCK 2000392 1 
31 44 Maggie Hersam B BUCK 2000395 2 
32 35 Erin Loftus B PNST 2001245 2 
33 40 Megan Ross B PNST 2001239 3 
34 46 Alexa Krieger B BUCK 1026072 3 
35 43 Amanda Grega B PNST 2001235 4 
36 47 Liza Jane Branch B BUCK 2000382 4 
37 48 Pamela Johnson B BUCK 1021293 5 
38 49 Hannah Rosen B BUCK 2000396 6 
39 13 Samantha Goldman B BUCK 2000387 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ski Club Software from www.SplitSecond.com 2/13/2016 3:15:59 PM 
This page printed from www.Live-Timing.com