Home | U.S. Races | Non U.S. Races | Search | FAQ | Link | Advertise | Split Second | NASTAR  
 

    Link to This RaceResults  
1st Run Results¹
1st Run Start List¹
BWL Snowcrest J5 Girls Western Qual - Slalom, Ladies
USA - NH - Whaleback Mt.
2/12/2012 9:30 AM

1st Run Condensed¹print

            U.S. SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION             
SNOWCREST BWL SLALOM - LADIES  
CONDENSED START LIST START TIMES 9.30 / 12.30 2/11/2012 
-------------------------------------------------------------------------------- 
St Bib St Bib  
1 2 2002 USA SUN Martin, Astrid 56 60 2003 USA SUN Wagner, Tori  
2 3 2002 USA WB Garfield, Maia 57 61 2001 USA SUN Osborn, Tess  
3 4 2002 USA FS Tracy, Jasmine 58 62 2003 USA SUN Deyett, Kai  
4 5 2002 USA SUN Frederick, Elli 59 63 2002 USA SUN Nerrow, Emma  
5 6 2002 USA WB McGough, Willa 60 64 2001 USA SUN Nerrow, Margaret 
6 7 2001 USA FS Taylor, Elaine 61 65 2001 USA SUN Burton, Bryn  
7 8 2001 USA SUN Thorne, Madison 62 66 2003 USA SUN Martindale, Bria 
8 9 2001 USA WB Cardona, Kaylei 63 67 2002 USA SUN Petrescu-Boboc,  
9 10 2002 USA FS Stannard, Ellis 64 68 2001 USA SUN Richards, Anne  
10 11 2001 USA SUN Davis, Hillary 65 69 2001 USA SUN Crean, Lauren  
11 12 2001 USA WB Mitchell, Sabin 66 70 2002 USA SUN Gotbetter, Ameli 
12 13 2002 USA FS Stannard, Katha  
13 14 2001 USA SUN Von Beren, Gabr  
14 15 2001 USA WB Mitchell, Sophi  
15 16 2002 USA FS Schiffman, Eva  
16 17 2002 USA SUN Knapp, Arden  
17 18 2002 USA FS Sablan, Emma Ju  
18 20 2002 USA SUN Passage, Mikayl  
19 21 2002 USA FS Rightmire, Eliz  
20 22 2001 USA SUN George, Hannah  
21 23 2001 USA FS Pekala, Maisy  
22 24 2001 USA SUN Mallinger, Ella  
23 25 2001 USA FS Lange, Kennedy  
24 26 2001 USA SUN Macleod, Michae  
25 27 2002 USA FS Joseph, Pepper  
26 28 2002 USA SUN Reilly, Teagan  
27 29 2002 USA FS Joffrey, Elizab  
28 30 2001 USA SUN Farmer, Kaley  
29 31 2001 USA FS Goodrich, Maeve  
30 32 2001 USA SUN Salvitti, Robyn  
31 33 2002 USA FS Goodrich, Jane  
32 34 2001 USA SUN Weber, Sofia  
33 35 2002 USA FS Edmonds, Ella  
34 36 2002 USA SUN Shaw, Pernilla  
35 37 2002 USA FS Doyle, Lucy  
36 38 2002 USA SUN Levinson, Ava  
37 39 2002 USA FS Craft, Riley  
38 40 2002 USA SUN Dalton, Silvia  
39 42 2001 USA FS Cotter, Isla  
40 44 2001 USA SUN Lalonde, Bridge  
41 45 2003 USA FS Hackett, Molly  
42 46 2001 USA SUN Jenks, Julia  
43 47 2003 USA FS Luttmer, Rose  
44 48 2003 USA SUN Galluzzo, Jorda  
45 49 2003 USA FS Olenec, Meredit  
46 50 2003 USA SUN Driscoll, Saman  
47 51 2003 USA FS Park, Audrey  
48 52 2003 USA SUN Aust, Chloe  
49 53 2002 USA FS Wenger, Grace  
50 54 2003 USA SUN Clifford, Kate  
51 55 2002 USA FS Wenger, Maggie  
52 56 2003 USA SUN Hunt, Casey  
53 57 2003 USA SUN Davis, Lindsay  
54 58 2003 USA SUN Lemire, Jessica  
55 59 2002 USA SUN Buzgo, Hannah  
-------------------------------------------------------------------------------- 
SPLIT SECOND SOFTWARE www.Live-Timing.com 

¹ attached report
Widgets    Upload/View Logos
All results are 'unofficial'     Copyright © 2018 Split Second Sports Timing, Inc., All rights reserved