Home | U.S. Races | Non U.S. Races | Search | FAQ | Link | Advertise | Split Second | NASTAR  
 

    Link to This RaceResults  
Unofficial Results¹
2nd Run Results¹
1st Run Results¹
1St Run Start List¹
BWL Snowcrest J4 Western Qual - Slalom, Men
USA - NH - Whaleback Mt.
2/12/2012 9:30 AM

1st Run Condensed¹print

            U.S. SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION             
SNOWCREST BWL SLALOM - MEN  
CONDENSED START LIST START TIMES 10.00 / 13.00 2/12/2012 
-------------------------------------------------------------------------------- 
St Bib St Bib  
183 188 2000 USA CMS Feeley, Nolan  
184 189 2000 USA SUN Muratoglu, Ezra  
185 190 2000 USA WB McGough, Gavin  
186 191 1999 USA FS Wonsavage, Maxw  
187 192 1999 USA CMS Cuticelli, Luke  
188 193 1999 USA SUN Braun, Isaac  
189 194 1999 USA FS Testorf, Johann  
190 195 1999 USA CMS Gray, Emery  
191 196 1999 USA SUN Cahill, Garrett  
192 197 2000 USA FS Siegel, Matthew  
193 198 1999 USA SUN Reilly, Christo  
194 200 1999 USA FS Seltzer, Brian  
195 1 2000 USA SUN Petrescu-Boboc,  
196 2 2000 USA FS Rozzi, Colin  
197 3 2000 USA SUN Knapp, Zachary  
198 4 2000 USA FS Purcell, Alexan  
199 5 1999 USA SUN Walsh, Reid  
200 6 1999 USA FS Morgan, Chaunce  
201 7 1999 USA SUN Braun, Tucker  
202 8 2000 USA FS Mackall, Michae  
203 9 2000 USA SUN Lockwood, Mitch  
204 10 2000 USA FS Lang, Charlie  
205 11 2000 USA SUN Willms, Bayden  
206 12 1999 USA FS Hackett, Thomas  
207 14 1999 USA SUN Cooper, Ryan  
208 15 2000 USA FS Glenshaw, Noah  
209 16 1999 USA SUN Valovic, Tyler  
210 17 1999 USA FS Flynn, Malachy  
211 18 1999 USA SUN Root, Tony  
212 19 1999 USA FS Brendel, Jack  
213 20 1999 USA SUN Duggan, Tj  
214 21 2000 USA FS Abbatiello, Ben  
215 22 2000 USA SUN Lambert, Parker  
216 23 1999 USA SUN Nerrow, David  
217 24 2000 USA SUN Urkevic, Joseph  
218 26 2000 USA SUN Frissora, Jacob  
219 27 1999 USA SUN Faigel, Joshua  
220 28 2000 USA SUN Wachsmuth, Benj  
221 29 2000 USA SUN Leonetti, Charl  
222 30 2000 USA SUN Wirth, James  
223 31 2000 USA SUN George, Michael  
224 32 1999 USA SUN Whitehouse, Ale  
225 34 1999 SUN Bissonnette-Bla  
226 35 2000 USA SUN Underhill, Brad  
227 36 2000 USA SUN Underhill, Robe  
228 37 2000 USA SUN Gallagher, Ryan  
229 38 1999 USA SUN Connolly, John  
230 39 1999 USA SUN Austin, William  
231 40 2000 USA FS Curtis, Reilly  
232 41 2000 USA SUN Martin, Max  
233 42 1999 USA SUN Bonewald, Eric  
234 43 2003 USA SUN Murphy, Patrick  
235 44 2000 USA SUN Chaisson, Colli  
236 45 2000 USA SUN Cameron, George  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SPLIT SECOND SOFTWARE www.Live-Timing.com 

¹ attached report
Widgets    Upload/View Logos
All results are 'unofficial'     Copyright © 2018 Split Second Sports Timing, Inc., All rights reserved