Home | U.S. Races | Non U.S. Races | Search | FAQ | Link | Advertise | Split Second | NASTAR  
 

    Link to This RaceResults  
Unofficial Results¹
2nd Run Results¹
1st Run Results¹
1st Run Start List¹
BWL Boys Snowcrest J5 Western Qual - Slalom, Men
USA - NH - Whaleback Mt.
2/12/2012 9:30 AM

1st Run Condensed¹print

            U.S. SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION             
SNOWCREST BWL SLALOM - MEN  
CONDENSED START LIST START TIMES 9.30 / 13.00 2/12/2012 
-------------------------------------------------------------------------------- 
St Bib St Bib  
70 74 2002 USA SUN Gustafson, D Ri 125 130 2003 USA SUN Colby, Justin  
71 75 2001 USA WB Stephens, Isaia 126 131 2002 USA SUN Moore, William  
72 76 2002 USA FS Stannard, Owen 127 132 2003 USA SUN Steward, Dylan  
73 77 2002 USA SUN Driver, Jay 128 133 2001 USA SUN Martindale, Juds 
74 79 2002 USA FS Siegel, Trevor 129 134 2003 USA SUN Herring, Griffin 
75 80 2001 USA SUN Gorton, Caleb 130 135 2002 USA SUN Dean, William  
76 81 2001 USA SUN Seltzer, Eric 131 136 2002 USA SUN Jeffries, Philip 
77 82 2001 USA SUN Hunt, Dylan 132 137 2002 USA SUN Goldberg, Raphae 
78 83 2002 USA FS Ruth, Theodore 133 138 2003 USA SUN Hamlin, Pierce  
79 84 2002 USA SUN Steward, Cullen 134 139 2003 USA SUN Danforth, Porter 
80 85 2001 USA FS Rozzi, Kyle 135 140 2003 USA SUN Whitcher, Willia 
81 86 2002 USA SUN Richard, Alexan 136 141 2001 USA SUN Aust, Etienne  
82 87 2002 USA FS Ross, Ethan 137 142 2001 USA SUN Lewis, Patrick  
83 88 2002 USA SUN Wachsmuth, Conn  
84 89 2001 USA SUN Perras, Joey  
85 90 2002 USA SUN Horsley, Finn  
86 91 2001 USA FS Morgan, Oliver  
87 92 2002 USA SUN Harrell, Thomas  
88 93 2001 USA SUN Mayo, Pierre  
89 94 2002 USA SUN Gallagher  
90 95 2001 USA FS Luttmer, Frans  
91 96 2002 USA SUN Balch, Riley  
92 97 2001 USA FS Loftus, Jack  
93 98 2001 USA SUN Hussey, Grayson  
94 99 2002 USA FS Lingelbach-Pier  
95 100 2001 USA SUN McCaldon, Zacha  
96 101 2002 USA FS Kotlowitz, Dyla  
97 102 2001 USA SUN Harrell, Andrew  
98 103 2002 USA FS Kocher, Calvin  
99 104 2001 USA SUN Keiffer, Mark  
100 105 2001 USA FS Healy, James  
101 106 2002 USA SUN Berutti, Willia  
102 107 2001 USA FS Gray, Seth  
103 108 2002 USA SUN Clifford, Benja  
104 109 2002 USA FS Goodney, Eric  
105 110 2001 USA SUN Colby, Kenneth  
106 111 2002 USA FS Estes, Felix  
107 112 2001 USA SUN Galluzzo, Joshu  
108 113 2002 USA FS Creelman, Edwar  
109 114 2002 USA SUN Greenberg, Char  
110 115 2001 USA FS Chu, Josh  
111 116 2001 USA SUN Golden, Christo  
112 117 2002 USA FS Blinkhorn, Wili  
113 118 2002 USA SUN Markoff, Aiden  
114 119 2003 USA FS Stocken, Wesley  
115 120 2002 USA SUN Huepler, Axel V  
116 121 2003 USA FS Potter, Jackson  
117 122 2001 USA SUN Rome, Henry  
118 123 2003 USA FS Mayo, Linus  
119 124 2003 USA SUN Golden, Timothy  
120 125 2003 USA FS Dwyer, Camden  
121 126 2003 USA SUN Lalla, Jackson  
122 127 2003 USA SUN Glynn, Joe  
123 128 2003 USA SUN Marshall, Maxwe  
124 129 2003 USA SUN Wirth, William  
-------------------------------------------------------------------------------- 
SPLIT SECOND SOFTWARE www.Live-Timing.com 

¹ attached report
Widgets    Upload/View Logos
All results are 'unofficial'     Copyright © 2018 Split Second Sports Timing, Inc., All rights reserved